polish.study-time.org
              Basic Polish vocabulary with pronunciation and information about Poland
Warsaw city centre
Wroclaw main train station Wroclaw city centre

Polish children songs


Don't be ashamed to listen to Polish children songs to learn Polish. This is the best method. Easy to listen music and simple words will make learning easy and pleasant.

 

 

Fasolki - Ciotka Klotka

 

Fasolki - Ciotka Klotka

Aunt Klotka

Ciotka Klotka, Patrzcie dzieci
Na kokardach w górę leci
Na kokardach, na błyszczących
Z walizkami tnie pod słońce
Przeleciała nad ulicą
I zamiotła dach spódnicą
Na kominie była chwilę
Czy to ciotka? Czy motylek?

Ciociu, Ciociu nie bądź taka
Wracaj zaraz do Tik-Taka
Nie siedź długo w górze tam
Bo bez Ciebie smutno nam

Pędzi Ciotka z szumem wielkim
Gubi w locie pantofelki
Może z UFO chce się spotkać
Fruwająca Ciotka Klotka

Leci, leci wciąż do góry
I roztrąca nosem chmury
Co to będzie, co się stanie,
Gdy nie zjawi się w programie?

Ciociu, Ciociu nie bądź taka
Wracaj zaraz do Tik-Taka
Nie siedź długo w górze tam
Bo bez Ciebie smutno nam

Aunt Klotka, look children

On bows is flying high

On bows, on shiny

With suitcases flies to the sun

She flew over the street

And she swept the roof with her skirt

On the chimney she was for a while

Is it the aunt? Or a butterfly?

 

Aunty, aunty don't behave like that

Come back immediatelly to Tik-Tak*

Don't stay long time there above

Because without you we feel sad

 

The aunt is rushing with a huge rustle

She is losing her shoes

Maybe with UFO she wants to meet

Flying aunt Klotka

 

She is flying, flying still higher

And is hitting clouds with her nose

What will it be, what will happen

If she doesn't show up in the program?

 

Aunty, aunty don't behave like that

Come back immediatelly to Tik-Tak

Don't stay long time there above

Because without you we feel sad

Tik-Tak was a program for children in the 90s and this song was presented in this program.

 

 

Fasolki - Mydło lubi zabawę

 

Fasolki - Mydło lubi zabawę

The soap likes to play

Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą
Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą
Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę
A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane.

Ref.:
Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję
Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca
Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca
Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy


I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy.

The soap likes to play hide-and-seek under water

Each such play is a great adventure

When it is in good mood it changes into foam

And when it finds a straw somewhere, it makes soap bubbles

 

 

The soap will clean everything, even ears and the neck

The soap, the fragrant soap as flowers on a meadow

 

The soap likes bathing, when the water is hot

Jumping from hand to hand, it will sometimes catch a hare

It likes to play tag, with the sponge it willingly plays hopscotch

And to the common play it makes all stinkers involved

 

 

Fasolki - Ogórek wąsaty

 

Pszczółka Maja

 

Fasolki - Moja fantazja

 

***